Loading...
Ogrzewanie domu

Jak uzyskać dofinansowanie do ogrzewania w 2023?

Sezon grzewczy to okres, który może budzić wiele obaw. Nie dlatego, że za oknem robi się zimno, ale z powodu wszelkiego rodzaju kosztów związanych z ogrzewaniem. Co do zasady, trwa on w Polsce mniej więcej od września do maja i jest uzależniony od warunków pogodowych. Wydaje się, że wspomniany przedział satysfakcjonuje mieszkańców bloków, którzy są ogrzewani przez sieci miejskie. Nieco inaczej wygląda to m.in. w zabudowie jednorodzinnej. Tu niejednokrotnie to gospodarz musi martwić się o ciepło wewnątrz domu. Na szczęście, istnieją pewne rozwiązania, które mogą odciążyć Twój portfel. Sprawdź, co możesz zrobić w 2023 roku i poznaj sposoby na dofinansowanie.

Podstawowe zagadnienia dotyczące dofinansowania

Rozwinięcie tematu dopłat nie może obejść się bez zagadnień okołopolitycznych. W grę wchodzi tym razem tzw. Polski Ład, który wprowadził wiele zmian w szeroko pojętym prawodawstwie. Wśród wielu propozycji zadbano również o dofinansowanie do ogrzewania domu. Problem w tym, że funkcjonowało ono wyłącznie w drugiej połowie ubiegłego roku. W związku z tym możesz zastanawiać się, czy w 2023 roku możesz skorzystać z jakiejkolwiek szansy?

Rabat na rachunek za prąd

Tak naprawdę warto uwzględnić zamrożenie cen prądu, które istotnie wpływa na szeroko pojęte koszty gospodarstw domowych. Co ważne, prognozując wysokość rachunków, pod uwagę musisz wziąć obowiązujące limity. Cena prądu jest zamrożona dla wszystkich gospodarstw domowych do wysokości rocznego zużycia 2 tys. kWh. Wspomniany limit zwiększa się do 2,6 tys. kWh, jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka osoba niepełnosprawna i 3 tys. kWh, jeżeli gospodarstwo domowe posiada Kartę Dużej Rodziny.

No dobrze, ale gdzie faktycznie jest tu jakikolwiek bonus? Zwróć uwagę, że jeżeli pomiędzy 1 października 2022, a 31 grudnia 2023 zmniejszysz zużycie prądu o co najmniej 10 procent w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to będziesz uprawniony do otrzymania w 2024 roku upustu w wysokości 10 procent kosztów energii elektrycznej. Zapewne zastanawiasz się, jaki to ma związek z sezonem grzewczym? Otóż w momencie, gdy wykorzystujesz urządzenia grzewcze zasilane prądem – duży. Rabat udzielany za zmniejszenie zużycia energii możesz traktować jako swego rodzaju dopłatę, która odciąży Twój portfel. Co więcej, zarówno zamrożenie cen energii, jak i wszelkiego rodzaju upusty, mogą być zachęceniem do tego, aby zmienić źródło, które generuje ciepło w Twoim domu.

Podstawa prawna dopłat do ogrzewania

Już teraz wiesz, że rabat za zmniejszone zużycie energii elektrycznej Cię nie dotyczy lub nie będzie dla Ciebie wystarczający? Na szczęście istnieją inne sposoby, które pozwolą Ci uzyskać dofinansowanie. Zwróć uwagę na to, że w 2023 roku przewidziano również dopłaty dla osób, które ogrzewają dom m.in. gazem ziemnym. Zanim jednak temat zostanie rozwinięty, musisz poznać podstawę prawną, która reguluje te kwestie. Jest to ustawa o rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła, która powstała w 2022 roku w związku z sytuacją na rynku paliw. Określa ona szczegółowo m.in.:

 • Od czego zależy dopłata i jak jest naliczana;
 • Jakie są zasady przyznawania dopłaty;
 • Wzór wniosku oraz to, jak wniosek jest rozpatrywany;
 • Termin i odbiorcę składania wniosku.

Pośród tego szczególnie interesujące mogą być dla Ciebie art. 24 i 26, które wyraźnie wskazują podmioty mogące być beneficjentami dopłat.

Kto może skorzystać z dopłat do ogrzewania i ile one wynoszą?

Z dopłat do ogrzewania mogą skorzystać m.in. osoby samotnie zamieszkujące, osoby prowadzące gospodarstwo domowe i będące w faktycznym związku, a także podmioty wrażliwe, takie jak placówki medyczne, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kulturalne, czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Co istotne, wspomniane dopłaty przysługują wyłącznie na zakup określonego opału. Pod postacią płynną jest to olej opałowy lub skroplony LPG, natomiast pod postacią stałą opał pochodzenia naturalnego, czyli drewno lub pellet. Ponadto możesz spotkać się z różnorodną wysokością dopłat, która może wynieść:

 • 500 zł, gdy posiadasz kocioł grzewczy zasilany gazem;
 • 1000 zł, jeżeli masz piec lub kocioł zasilany drewnem kawałkowym;
 • 2000 zł, gdy korzystasz z oleju opałowego;
 • 3000 zł, jeżeli wykorzystujesz pellet lub biomasę.

Pamiętaj, że jeżeli skorzystasz z dopłaty na jedno źródło ogrzewania, to nie możesz skorzystać z kolejnego świadczenia. Co więcej, pod uwagę musisz wziąć również kryterium dochodowe.

Co zrobić, aby otrzymać dopłaty do ogrzewania?

Aby otrzymać dopłatę do ogrzewania, o której wspomniano wyżej, musisz przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek. Wzór wniosku znajdziesz w rozporządzeniu o rozliczenie rekompensaty. Wspomniany wniosek musisz złożyć do organu właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Przykładowo, będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Programy, które pozwalają uzyskać dofinansowanie

Jak widzisz, możliwości w zakresie dopłat do ogrzewania są w 2023 roku mocno ograniczone. W związku z tym możesz zastanawiać się, czy istnieją ewentualne alternatywy, które pozwolą odciążyć Twój portfel? Dobrym rozwiązaniem jest zmiana urządzeń grzewczych na bardziej oszczędne. Takie działanie ma wiele zalet. Po pierwsze, możesz spojrzeć na sytuację pod kątem długofalowych oszczędności. Po drugie, możesz skorzystać z określonych programów. Jednym z nich jest program Mój Prąd, który umożliwia otrzymanie dopłaty do montażu paneli fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych. Co ważne, wniosek możesz złożyć wygodnie poprzez stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Niemniej musisz pamiętać o tym, że kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 50% Twoich nakładów, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Ponadto środki zostaną Ci wypłacone dopiero po zrealizowaniu projektu. Dodatkowo musisz udokumentować poniesione wydatki, np. w postaci faktur za zakup produktów czy wykonane usługi.

Program Czyste Powietrze

Kolejnym sposobem, z którego możesz skorzystać, jest program Czyste Powietrze. To inicjatywa mająca na celu poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu możesz wnioskować o dofinansowanie lub pożyczkę, które pozwolą Ci na spełnienie wspomnianego celu. Weź pod uwagę to, że 2023 rok to czas wielu zmian we wspomnianym programie. Aktualizacji uległ np. próg dochodowy, który obecnie jest blisko dwukrotnie wyższy.

Jeżeli chcesz skorzystać z podstawowego poziomu, wówczas Twój roczny dochód nie może być wyższy niż 135 tys. zł rocznie. Alternatywą jest poziom podwyższony. Tutaj dochód nie może być wyższy niż 1894 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 2651 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Ostatnia opcja to najwyższy poziom, który dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a także wydzielonych lokalów mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, to próg dochodowy może wynosić maksymalnie 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co można dostać dotację, korzystając z programu Czyste Powietrze?

Jak już wcześniej zasygnalizowano, program Czyste Powietrze ma poniekąd na celu walczyć z szeroko pojętymi zanieczyszczeniami. W związku z tym dotację możesz otrzymać m.in. na:

 • Wymianę starych pieców czy kotłów na nowe urządzenia, spełniające rygorystyczne normy;
 • Ocieplenie domu;
 • Wymianę okien i drzwi, co pozwala zmniejszyć rachunki za ciepło nawet o 40%;
 • Instalację odnawialnych źródeł energii.

Szczególną uwagę zwróć jednak na to, że aby przystąpić do programu, musisz wykonać audyt energetyczny. Na szczęście, możesz skorzystać ze sfinansowania tej usługi do kwoty 1200 zł.

Jakie są kwoty dotacji w programie Czyste Powietrze?

Zapewne zastanawiasz się, jak wysoką dotację możesz otrzymać, korzystając z programu Czyste Powietrze. W tym miejscu musisz przypomnieć sobie wspomniane nieco wyżej poziomy, które zależały od progu dochodowego. To właśnie one uzależniają maksymalną wysokość dotacji. W przypadku poziomu podstawowego jest to 66 tys. zł, podwyższonego 99 tys. zł, a najwyższego 135 tys. zł pod warunkiem, że modernizacja zakłada instalację fotowoltaiczną.

Alternatywne metody na uzyskanie dofinansowania

Do tej pory przedstawione zostały tylko i wyłącznie rządowe programy, które pozwalają Ci uzyskać dofinansowanie. Poza nimi możesz również zgłosić się do lokalnych samorządów, które często oferują określone wsparcie finansowe w postaci dopłat do ogrzewania. Przykładem są Gliwice czy Wrocław, które oferują możliwość uzyskania dotacji na wymianę pieca. Co ciekawe, z wnioskiem o dopłatę możesz zwrócić się nawet wówczas, gdy wynajmujesz mieszkanie lub dom, jednak po uprzedniej zgodzie właściciela.

Inne przykłady, to, chociażby, projekt „Ogrzej się z TAURONEM”, dzięki któremu możesz uzyskać bezzwrotne dofinansowanie w kwocie nawet do 4400 zł. Projekt obowiązuje m.in. w województwach opolskim, śląskim czy małopolskim. Dofinansowanie otrzymujesz np. na wymianę Twojego obecnego źródła ciepła na pompę ciepła.

Odpowiedzią na powyższe propozycje jest również oferta od polskiego giganta gazowego – PGNiG. Przedsiębiorstwo oferuje program skierowany m.in. do osób mieszkających w domach jednorodzinnych. PGNiG oferuje możliwość wymiany obecnego źródła ciepła na kocioł kondensacyjny.

Czy warto skorzystać z dofinansowania do ogrzewania?

Pomimo że dopłaty do ogrzewania nie są już tak pokaźne, jak w ubiegłym roku, to nadal możesz znaleźć ciekawe propozycje. Oczywiście, warto skorzystać z poszczególnych rozwiązań, które w pewnym stopniu odciążą Twój portfel. Pamiętaj jednak, że konkretne programy są uzależnione od określonego stanu faktycznego. Wybierz ten, do którego się kwalifikujesz. Co istotne, jeżeli korzystasz ze starych źródeł ciepła, rozważ wymianę na nowsze urządzenia, które nie tylko przyczynią się do poprawy powietrza, ale też będą tańsze w użytkowaniu.